BG     EN


Цветан Николов Янчев

Д.Е.С., Диплома № 53
издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Цветан Николов Янчев е дипломиран експерт счетоводител от 1991 г. с диплома № 53. Одиторската си дейност осъществява чрез фирмите "СКОДИ" ЕООД и "ВСИ КО ОДИТ" ООД.

В списъка на неговите клиенти са включени дружества от сферите на търговията, производството, строителството и услугите.

Цветан Николов Янчев
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. "Патриарх Евтимий" 122
Телефон:+359 42 620 078, 620 178, 620 678
GSM:+359 887 745 265
e-mail:skodi@abv.bg