BG     EN


Цветан Николов Янчев

Д.Е.С., Диплома № 53
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 31.03.2015 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Цветан Николов Янчев
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. "Патриарх Евтимий" 122
Телефон:+359 42 620 078, 620 178, 620 678
GSM:+359 887 745 265
e-mail:skodi@abv.bg